گر عقل پشت حرف دل اما نمی گذاشت

نوشته هایی مختصر ازمن نیز بخوانید ادامه مطلب ها یادتون نره


آدم های خوب آدم های بد

همه آدم ها خوبند مگر این که خلافش ثابت شود... .

بسیاری از ما در طول زندگی مان و در برخوردهای اجتماعیمان که با اطرافیانمان داریم طبق قانون فوق با همه برخورد میکنیم. البته بسیاری از افراد هم هستند که خیلی بد بینانه نگاه میکنند و معتقدند که: همه ادمها بدند مگر این که خلافش ثابت شود. که البته برای این گروه هرگز خلافش ثابت نمیشود. و انها همیشه دلیلی برای بد بودن دیگران پیدا میکنند.

بگذریم بهتر است با بدبین ها کاری نداشته باشیم.

خوب بودن چیست؟ از نگاه عمومی خوب بودن به این معنی است که "تو با من هماهنگی یا تو برای من ضرری نداری یا تو برای من سودمندی" پس "تو از نظر من خوبی" و اگر هر لحظه خلافش ثابت شود تو برای من از گروه ادم های خوب خارج شده و به گروه ادم های بد وارد می شوی. به همین سادگی.
 
اما این دیدگاه یک مشکل دارد. و آن این که فرضش بر این است که خود شخص خوبی مطلق است. یعنی من خودم را کاملا بدون عیب و نقص میبینم و تصور میکنم من بهترین ممکن هستم. پس هر کس با من مشکلی داشت عیب از اوست و احتمالا او ادم خوبی نیست. اما واقعیت چنین نیست.
ما هم خوبیم هم بد. هم خیریم هم شر. هم شجاعیم هم ترسو. هم صادقیم هم دروغ گو. هم شیطانیم هم فرشته. هیچ کس شیطان مسلم یا فرشته مطلق نیست. ما گاهی ارامیم و گاهی عصبانی. گاهی شادیم و گاهی ناراحت. گاهی سر زنده و گاهی افسرده.  

این برای همه اتفاق می افتد. از هیچ کس نمیشود انتظار داشت همیشه خوب باشد. این در توان انسان نیست. آدمی همیشه خوب یا همیشه بد است که مرده باشد. برای ما ایرانی ها مثالش میشود کورش و هیتلر... .
ما آدمیم. اشتباه میکنیم. حتی گاهی اشتباهات جبران ناپذیر میکنیم. 
از هیچ کس توقع همیشه خوب بودن را نداشته باش
از هیچ کس توقع همیشه شاد بودن را نداشته باش
انسان ها غم هایشان پنهان است. کمتر زخم هایشان را به شما نشان میدهند.
روی پیشانی هیچ کس ننوشته خوب مطلق یا بد مطلق.

از همه ادمها تنها به واسطه ادم بودنشان انتظار عصبانیت، پرخاش، تندی، ناراحتی، افسردگی و ... را داشته باش. انسان ها به واسطه رنج هایی که زندگی هر روز بر انها تحمیل میکند رفتارشان رفته رفته تغییر میکند و رفتار جدیدی بروز میدهند. بنا براین تو ممکن است رفتار امروز مرا نفهمی چون نمی دانی دیروز بر من چه رفته. یا من ندانم تو چرا چنان کردی چون نمی دانم بر تو چه رفته. با هم مدارا کنیم. زندگی زیباتر میشود. کمبود ها و نقص ها را بر هم ببخشیم. زندگی زیباتر می شود. لحظات خوب و شیرین را به یاد بسپاریم و بزرگ کنیم. زدگی زیباتر میشود.


آه

کاش اینقدر معطل پرسش نمیشدم
Designed By Erfan Powered by Bayan