گر عقل پشت حرف دل اما نمی گذاشت

نوشته هایی مختصر ازمن نیز بخوانید ادامه مطلب ها یادتون نره


زیر بارن

چتر ها را باید بست....زیر باران باید رفت ....زیر باران باید رفت فکر را خاطره را زیر باران باید برد....عشق را زیر باران باید جست...قسمت را زیر باران باید جست....با همه مردم شهر زیر باران باید رفت. ...


سهراب که این ها را گفت چیزی میدانست...از عشق و قسمت و خاطره چیزهایی میدانست...

ما هم کمی بدانیم و زیر باران با همه مردم شهر خوب باشیم...

زیر باران قسمت را عشق زا خاطره را بیابیم. ...


زیر باران باید رفت. ...

کاش اینقدر معطل پرسش نمیشدم
Designed By Erfan Powered by Bayan